Keresés: 
 
Főoldal Észleléshez Állandó programok Észleljünk leszállóhelyeket!???
 
Észleljünk leszállóhelyeket!???
Szerző: Jakabfi Tamás
Utolsó módosítás: 2015. December 14., Monday

A Holdon nem csak különböz? kráterek, rianások, dómok stb. találhatóak, hanem az emberi kíváncsiságot kielégíteni hivatott ?reszközök is, melyek általában több kérdést vetettek fel, mint amennyit megválaszoltak. Ezeket az eszközöket a földi távcsövekkel természetesen nem figyelhetjük meg, de mégis érdekes lehet felderíteni azt a helyet, ahol egy emberi kéz által gyártott szonda el?ször csapódott be a Holdba, el?ször hajtott végre sikeresen sima leszállást, vagy ahol el?ször taposta ember a Hold porát.

Ennek érdekében egy új programot szeretnénk indítani, melynek az a célja, hogy valamilyen formában megörökítsük a szondák vagy épp az Apollo ?rhajók leszállóhelyeit, becsapódási helyeit. Az észlelések során igyekezzünk minél részletesebben rögzíteni a leszállóhelyek környezetét, és a lehet? legpontosabban jelöljük be a helyüket. A szokásos észlelési módszereket használjuk: rajzok, fotók, leírások. Az észleléseket a vizuális ill. a digitális észlelésbeküld? adatlappal küldjük be.
Ebben a cikkben röviden összefoglaljuk, hogy hogyan lehet megtalálni és pontosan bejelölni az Apollo-sorozat hat holdkompja és a közelükben landolt további öt ?rszonda pozícióját.

Az Apollo–11 (0,5° É 23,5° K, Mondatlas 35. oldal) 1969. július 20-án ért Holdat a Mare Tranquillitatis déli részén. Ez volt az els? emberes holdraszállás, ahol el?ször Neil Armstrong tette meg azt a bizonyos kis lépést. A leszállóhelyet a Nyugalom Tengerér?l Nyugalom Bázisának (Statio Tranquillitatis) nevezték el. A küldetés három tagjáról egy-egy 1–2 kilométeres krátert neveztek el a leszállóhelyt?l kb. egy fokkal északra. Nyugatra az Aldrin, középen a Collins, majd keletre az Armstrong található. Kis méretük miatt csak nagyon nyugodt légkörnél láthatóak, de olyankor még több apró kráter is látszik, melyeket a Mondatlas nem jelöl. Ez gondot okozhat az azonosításban. A leszállóhely körülbelül fél úton található a délebbre fekv? Rimae Hypatia és a három kráter között. A hely pontos bejelölésében segítségünkre lehet a Nyugalom Bázisa és az Aldrin-kráter között lév? két kisebb kráter. Az Aldrin- és a Collins-kráter között található a Surveyor–5 leszállóhelye. A szonda 1967. szeptember 11-én landolt. Egy miniat?r kémiai labor volt a fedélzetén, mellyel megállapította, hogy a tenger felszíne bazaltot tartalmaz.


Az Apollo–11 leszállóhelyének vidéke – részlet a Mondatlasból. A három ?rhajósról három kisebb krátert is elneveztek. A Statio Tranquillitatistól nem messze csapódott be a Ranger–8 1965-ben 

Az Armstrong-krátert?l pontosan északra található a Ranger–8 becsapódási helye. A szonda 1965. február 20-án csapódott a Holdba. A több tévékamerával felszerelt szondát egyenesen a Holdba irányították, hogy a becsapódás el?tti percekben minél nagyobb felbontású felvételeket készítsen. A becsapódás helyének pontos bejelölésében sokat segíthet az északnyugatra lév? néhány kilométeres kráter.
Az Apollo–12 (3° D 23,5° Ny, Mondatlas 42. oldal) 1969. november 19-én szállt le a két és fél évvel azel?tt simán landolt Surveyor–3 közvetlen közelébe. A program célja az volt, hogy meglátogassanak egy korábban a Holdra küldött ?reszközt ezzel bebizonyítva, hogy képesek a pontos leszállásra, és a szondáról visszahozott eszközök révén tanulmányozhassák az ?r hosszú távú hatásait. A leszállóhelyet lényegesen nehezebb megtalálni, mint a Nyugalom Bázisának helyét, mivel alig van alakzat a közelben: a Mare Insu-larumban található. Célpontunk pontosan félúton a Lansberg-kráter központi csúcsa és a Fra Mauro A között helyezkedik el. A bejelöléshez sokat segíthet a leszállóhelyt?l kb. háromnegyed fokkal északnyugatra található Lansberg P-kráter.


A Surveyor–3, háttérben az Apollo–12 holdkompjával. A pontos leszállással sikerült bebizonyítaniuk az asztronautáknak, hogy szinte bárhol képesek „letenni" a holdkompot

Bár sima leszállás lett volna a feladata, egy meghibásodás miatt 1965. május 12-én a Holdba csapódott Luna–5 a Lansberg központi csúcsával és a Fra Mauro B-vel van egy vonalban. A becsapódás helye körülbelül egy kráterátmér?nyire található a Lansbergt?l délkeletre, így ha megvan a vonal, bejelölése nem okozhat nagyobb problémát. Érdekességképpen megemlítjük, hogy a két leszállóhely között egy szinte teljesen lepusztult kráter található, melynek csak a falából látszik némi maradvány.
Az 1971. február 5-én landolt Apollo–14 (3,5° D 17,5° Ny, Mondatlas 42. oldal) feladata  a balsiker? Apollo–13 küldetésének megvalósítása volt. Bár csak 200 kilométerre voltak az Apollo–12 leszállóhelyét?l, a Fra Mauro-kráter környezete rengeteg újdonságot tartalmazott az els? igazán tudományos feladatokkal ellátott utazásnak. Mivel közel van a Fra Mauro-kráterhez, ezért helyzetének meghatározása nem okozhat problémát: az X jel? krátert?l északra van egy kráterátmér?nyire. Nyugodt légkörnél a leszállás helyének pontos meghatározásában sokat segíthetnek a leszállóhelyt?l keletre illetve északra elhelyezked? néhány kilométeres kráterek.

A Ranger–8-hoz hasonlóan a Ranger–7-nek (10,5° D 20,8° Ny, Mondatlas 42. oldal) is az volt a feladata, hogy a becsapódás során minél jobb felvételeket készítsen a Hold felszínér?l. A becsapódásra 1964. július 31-én került sor, helyének meghatározása ebben az esetben sokkal nehezebb feladat, mint az el?z? ?reszközöknél: nincs a közelben nagyobb kráter, csak több néhány kilométeres, de azok is távol helyezkednek el. A szonda valahol a Kuiper-kráter és a Mons Moro között csapódott be, de nem pontosan a két alakzatot összeköt? vonalon. A becsapódáshelyt?l északra található egy kis jelölés nélküli kiemelkedés. Ezt megpillantva és a megfelel? irányokat és távolságokat eltalálva már pontosan be lehet jelölni a célpontot.

Az Apollo–15 (26° É 3,5° K, Mondatlas 22. oldal) 1971. július 30-án landolt a Hold felszínén. Feladata az el?z? három expedíció tudományos munkájának folytatása volt. Ekkor használták el?ször a Pavlics Ferenc vezetésével tervezett holdautót. A leszállóhelyet a legkönnyebben a Rima Hadley és a Mons Hadley Delta segítségével találhatjuk meg – amellett a pont mellett van, ahol a rianás a legjobban megközelíti a hegyet. A megfigyelés id?pontjának kiválasztásakor ügyeljünk arra, hogy a Montes Apenninus által vetett árnyékok ne fedjék el a leszállóhelyet: növekv? fázisnál, minél magasabb napállásnál végezzük a
megfigyelést. Fogyó holdnál érdekes lehet elkapni azt a pillanatot, mikor a Montes Appenninustól keletre lév? részek már teljesen sötétben vannak, de a leszállóhely még látszik.


Az Apollo–15 holdautója egy ?rhajóssal a Hadley-rianás „partján". A rianás amat?rtávcsövekkel is jól észlelhet? 

Az Apollo–16 (9° D 15° K, Mondatlas 45. oldal) 1972. április 16-án szállt le a Mare Nectaristól nyugatra. A küldetés során több holdsétát is végrehajtottak, és egy kis szondát is kibocsátottak a kering? ?rhajóból, mellyel a Hold mágneses terét és a napszél részecskéit tanulmányozták. A leszállás helyének megtalálása nem könny? feladat, hiszen, hasonlóan a Ranger–7-hez, itt sincs a közelben jelent?sebb, jól látható alakzat. A megtalálásnál a Lindsay- és a Dollond B-kráter mentén érdemes elindulni. A két kráter mentén a Lindsaytól elindulva egy nagy romkrátert találhatunk a B jel? krátert?l délkeletre. A kráter peremének délkeleti részén szállt le a holdkomp.


A Taurus–Littrow-régió az Apollo–17 parancsnoki egységéb?l fényképezve

Az Apollo-sorozat utolsó tagjaként az Apollo–17 (20° É 30,8° K, Mondatlas 25. oldal) 1972. december 11-én szállt le a Holdra. Az út több szempontból is különlegesnek számított: ez volt az els? holdexpedíció, ahol valóban egy tudós tehette lábát a Hold felszínére, ez volt az els? éjszakai indítás, és rekord mennyiség? k?zetmintát gy?jtötték össze. Az eredetileg az Apollo–20-ig tervezett sorozatot költségvetési okokból lerövidítették, ezért ez volt az utolsó emberes holdexpedíció. Az Apollo–17 leszállóhelyének megtalálása sem könny? feladat. A legjobb, ha a Rimae Littrow vagy a Vitruvis-kráter alapján indulunk el. Ezek alapján megtalálhatjuk a Ching-te-krátert és a Mons Vitruviust. A Ching-te-t?l keletre lév? kiemelkedést használva már könnyen azonosíthatjuk a leszállóhelyet.